maandag 25 mei 2015

Oefenboek begrijpend lezen groep 4
Met het boek voor groep 4 is de Beter BijLeren methode compleet!

Dit boek bevat 32 aansprekende gaten- en tekstbegripteksten en 10 voorspelteksten voor leerlingen in groep 4 die gaan starten met begrijpend lezen. Samen met hen gaat u in verschillende werkvormen en met diverse tekstsoorten en -genres deze teksten te lijf aan de hand van het directe instructiemodel. Startend met modelen, daarna interactieve instructie, vervolgens werken leerlingen samen en ten slotte maken ze de opdrachten zelfstandig. Aan de hand van de duidelijke stap voor stap instructiemodellen, krijgt u de diverse werkvormen goed onder de knie.

Voor scholen die komend schooljaar de gehele methode willen aanschaffen, gelden aantrekkelijke combinatiekortingen.

Meer informatie op www.beterbijleren.nl