dinsdag 24 februari 2015

Cito oefenboek begrijpend lezen groep 8

Voor particulieren
Begrijpend lezen is het vak dat het zwaarst telt in de Cito eindtoets. Goed leren begrijpend lezen is een kwestie van een lange adem en veel oefenen. Goede strategieën en stappenplannen zijn hierbij belangrijk. Dit boek biedt daarbij de juiste hulp. Het Beter BijLeren oefenboek voor begrijpend lezen legt uit welke tekstsoorten er zijn, hoe het Cito deze bevraagt  en welke stappenplannen het kind kan toepassen om tot goed begrip en juiste verwerking te komen. Aan de hand van 40 teksten en meer dan 425 opdrachten in Cito-stijl (dus geen onzinantwoorden, maar ‘afleiders’ zoals het Cito dit ook doet) kan uw kind zijn of haar vaardigheden op begrijpend lezen verbeteren. Dit boek is daarmee voor kinderen uit groep 8 een perfecte voorbereiding op de komende Cito Eindtoets in april. 
Voor scholen
Begrijpend lezen is meestal niet het vak dat populair is bij leerlingen. En dat is niet zo raar … Ga je zelf maar na: je leest een tekst, denkt er even over na en daarna wil je verder lezen of iets anders gaan doen. Stel je voor dat je bij elke tekst die je leest een hele reeks vragen moet gaan beantwoorden; gaat de lol van het lezen er dan niet snel af?
Uitgeverijen weten ook dat begrijpend lezen als saai wordt ervaren. Zij hebben hier slim op ingespeeld met methodes als Leeslink, Nieuwsbegrip en Kidsweek. Deze leveren wekelijks teksten en opdrachten op verschillende niveaus die uitgaan van de actualiteit. De teksten zijn dus altijd up to date en kinderen weten er vaak al iets van omdat het onderwerp in het nieuws is. Gezien de reacties van leerkrachten en leerlingen, vinden kinderen begrijpend lezen weer leuk en dat is pure winst. 
Maar, er moet ook een Citotoets gemaakt worden! En die teksten zijn niet zo actueel. Kidsweek adviseert scholen daarom naast hun eigen methode ook regelmatig te oefenen met teksten in Cito-stijl.
Daarom is er nu dit boek, het Oefenboek Begrijpend Lezen voor groep 8. Aan de hand van 40 teksten (voor elke schoolweek één) kunt u uw leerlingen laten wennen aan en oefenen met de typische Cito-vraagwijze. Gebruik dit boek naast de methode die u al heeft.

Inmiddels is er een volledige methodiek voor begrijpend lezen, inclusief een toetsmap. Gun uw leerlingen deze boeken en zie dat het helpt. Veel scholen gingen u al voor.
Het Oefenboek Begrijpend Lezen groep 8 kost  € 64,00 inclusief verzending en BTW. Voor scholen, leerkrachten en huiswerkinstituten geldt een minimale afname van vijf exemplaren of afname van een handleiding met leerlingenwerkboekjes.

Vraag ook naar onze combinatieaanbiedingen:
begrijpend lezen groep 5,
begrijpend lezen groep 6,
begrijpend lezen 7,
begrijpend lezen 8,
studievaardigheden 7/8
Voor meer informatie, inzagemateriaal en bestellen kijk op www.beterbijleren.nl 

vrijdag 6 februari 2015

Toetsmap begrijpend lezen


De Beter BijLeren methodiek is nu compleet voor groep 5 tot en met 8: werkboekjes voor de leerlingen, handleidingen voor de leerkracht. 

Sinds januari 2015 is de methodiek bovendien aangevuld met een toetsmap. In deze toetsmap vindt u 36 toetsteksten, verdeeld over de groepen 5 tot en met 8. Dit betekent dat er per schooljaar 9 toetsen afgenomen kunnen worden. De 9 toetsen per schooljaar zijn verdeeld in 3 gatenteksten, 3 tekstbegripteksten en 3 foutenteksten. Met deze toetsen kunt u de vorderingen van uw leerlingen volgen en heeft u tevens iets om op het rapport te vermelden.

Naast de 36 toetsen vindt u in de map analyseformulieren waarmee u de resultaten van uw leerlingen kunt analyseren. Maakt de leerling vooral fouten in opgaven die gaan over woordenschat, heeft het kind moeite met samenvatten of het herkennen van de structuur van een tekst? Aan de hand van acht uitvoerig beschreven categorieën kunt u zo de tekstbegripteksten analyseren. 
Ook voor foutenteksten zijn de opgaven gecategoriseerd; hier gaat het om 4 categorieën. 
De gatenteksten toetsen enkel het juist kunnen voorspellen; uiteraard is hier geen verdere categorisatie mogelijk.

De toetsmap is losbladig en bedoeld als kopieermateriaal. Voordeel van een losbladig systeem is dat we de map kunnen aanvullen als de methodiek uitgebreid wordt (in ontwikkeling nu zijn de materialen voor groep 4).

Toetsmappen kunnen alleen worden aangeschaft door scholen die (een deel van) de methodiek hebben gekocht.

Voor meer informatie zie Beter BijLeren. 

Vermomd

Benodigdheden:

  1. wit tekenpapier
  2. oliepastel
  3. vloeibare waterverf
  4. gekleurd papier
  5. glitter 
Kinderen tekenen een gezicht van iemand die verkleed is voor carnaval. Het gezicht kan geschminkt zijn, of de vermomming is te zien door een hoofddeksel of kleding. 
Bij het tekenen van het gezicht houden de leerlingen rekening met de afmetingen: waar zitten de ogen, waar zitten de oren, hoeveel ruimte zit er tussen de ogen enz. Goede handleidingen voor het tekenen van een gezicht zijn op internet te vinden.

Inkleuren met oliepastel. Achtergrond verven met vloeibare waterverf. 
Knip uit gekleurd papier een masker en snijd de ogen eruit. Versier met glitters en niet het op de tekening. Zorg dat het masker iets afstaat van het gezicht.