vrijdag 6 februari 2015

Toetsmap begrijpend lezen


De Beter BijLeren methodiek is nu compleet voor groep 5 tot en met 8: werkboekjes voor de leerlingen, handleidingen voor de leerkracht. 

Sinds januari 2015 is de methodiek bovendien aangevuld met een toetsmap. In deze toetsmap vindt u 36 toetsteksten, verdeeld over de groepen 5 tot en met 8. Dit betekent dat er per schooljaar 9 toetsen afgenomen kunnen worden. De 9 toetsen per schooljaar zijn verdeeld in 3 gatenteksten, 3 tekstbegripteksten en 3 foutenteksten. Met deze toetsen kunt u de vorderingen van uw leerlingen volgen en heeft u tevens iets om op het rapport te vermelden.

Naast de 36 toetsen vindt u in de map analyseformulieren waarmee u de resultaten van uw leerlingen kunt analyseren. Maakt de leerling vooral fouten in opgaven die gaan over woordenschat, heeft het kind moeite met samenvatten of het herkennen van de structuur van een tekst? Aan de hand van acht uitvoerig beschreven categorieën kunt u zo de tekstbegripteksten analyseren. 
Ook voor foutenteksten zijn de opgaven gecategoriseerd; hier gaat het om 4 categorieën. 
De gatenteksten toetsen enkel het juist kunnen voorspellen; uiteraard is hier geen verdere categorisatie mogelijk.

De toetsmap is losbladig en bedoeld als kopieermateriaal. Voordeel van een losbladig systeem is dat we de map kunnen aanvullen als de methodiek uitgebreid wordt (in ontwikkeling nu zijn de materialen voor groep 4).

Toetsmappen kunnen alleen worden aangeschaft door scholen die (een deel van) de methodiek hebben gekocht.

Voor meer informatie zie Beter BijLeren. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten