zaterdag 12 december 2015

Kerstkleedje in maar één kleur

Door Helin, groep 8

Benodigdheden:
 1. rood, groen of zwart knutselpapier van 25 bij 25 cm
 2. liniaal
 3. potlood
 4. zilver- of goudkleurige stift
 5. zwart papier
Leerlingen verdelen hun vel met grijs potlood in 25 hokjes van 5 bij 5 cm. Zorgvuldig meten! In elk vakje tekenen ze een kerstfiguurtje. Deze figuurtjes worden, net als bij een dambord, om en om ingekleurd: of de achtergrond, of het figuurtje zelf wordt zilver of goud. Doordat de leerlingen maar een kleur mogen kiezen, moeten ze gebruik maken van de kleur van de achtergrond.


woensdag 2 december 2015

Bewegende lollybomen net als Hundertwasser

Door Jayda, groep 5

Benodigdheden:
 1. tekenpapier op A3 formaat 
 2. plakkaatverf 
 3. kwasten 
 4. potten water 
 5. restjes wit tekenpapier 
 6. schaar 
 7. splitpennen 
 8. zware markeerstiften 
Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) was een Oostenrijks kunstenaar en architect die vooral bekend is geworden van de door hem ontworpen kleurrijke gebouwen gebouwd met aandacht voor milieu en natuur. Opvallend bij zijn ontwerpen is dat rechte lijnen ontbreken, er gebruik gemaakt is van felle kleuren en veel van zijn gebouwen een typisch torentje hebben. Hundertwasser is hierbij duidelijk beïnvloed door de Spaanse kunstenaar/architect

Ook de schilderijen van Hundertwasser zijn uitbundig van kleur en bevatten voornamelijk glooiende lijnen.

Laat op het digiboard werk van Hundertwasser zien. Bespreek de opvallende kenmerken: kleurgebruik, glooiende lijnen, bomen die eruit zien als lolly's.

In deze les schilderen de leerlingen een achtergrond in golvende lijnen. Ze kiezen voor òf warme òf koude kleuren. Vervolgens schilderen ze een aantal papieren rondjes. Koude achtergrond = warme rondjes en andersom. Als het werk goed droog is, worden er met zwarte stift patroontjes in de golven en de rondjes aangebracht. Met een splitpen bevestigen de leerlingen de rondjes op hun achtergrond en schilderen stroken voor de stelen. De lollybomen kunnen draaien!

zondag 14 juni 2015

Citroenen in complementaire kleurenDeze geweldige les vond ik op de website Arte a scuola en heb ik uitgevoerd in groep 6.
Start de les met een kleurencirkel en vertel over de primaire kleuren die we kennen: rood, geel en blauw. Wat krijg je je als je rood en geel mengt - oranje. En wat als je blauw en rood mengt - paars. Welke kleur ontstaat bij het mengen van blauw en geel - groen.
Wat valt je op aan de gemengde kleuren groen, oranje en paars als je naar de kleurencirkel kijkt? - Ze staan recht tegenover de primaire kleuren. Dus: tegenover rood staat groen, tegenover blauw staat oranje en tegenover geel staat paars. Dit zijn de complementaire kleuren, deze kleuren versterken elkaar.

In deze opdracht kiezen de leerlingen twee complementaire kleuren.

Teken op het vel een rondje. Verdeel het rondje met potlood in segmenten. Trek de segmenten over met oliepastel en zorg dat er een randje wit tussen zit. Teken rondom de segmenten nog een cirkel.
Verdeel de achtergrond in een raster van vierkantjes van 5 bij 5 cm. Trek de lijnen over met oliepastel. Verf de citroenparten in variaties van een kleur: door meer of minder water toe te voegen, wordt de kleur donkerder of lichter. Verf de achtergrond in de complementaire kleur. Zorg ook hier voor lichtere en donkere vlakken.
maandag 25 mei 2015

Oefenboek begrijpend lezen groep 4
Met het boek voor groep 4 is de Beter BijLeren methodiek compleet!

Dit boek bevat 32 aansprekende gaten- en tekstbegripteksten en 10 voorspelteksten voor uw leerlingen in groep 4 die gaan starten met het begrijpend lezen. Samen met hen gaat u in verschillende werkvormen en met diverse tekstsoorten en -genres deze teksten te lijf aan de hand van het directe instructiemodel. Startend met modelen, daarna interactieve instructie, vervolgens werken leerlingen samen en ten slotte maken ze de opdrachten zelfstandig. Aan de hand van de duidelijke stap voor stap instructiemodellen, krijgt u de diverse werkvormen goed onder de knie.

Voor scholen die komend schooljaar de gehele methodiek willen aanschaffen, gelden aantrekkelijke combinatiekortingen.

Meer informatie op www.beterbijleren.nl  


 

maandag 13 april 2015

Stilleven fruit

Gemaakt door Lieke, groep 8

Benodigdheden:
 1. schildersdoek
 2. acrylverf
 3. kwasten
 4. schaal met fruit
In deze les schilderden de leerlingen zo natuurgetrouw mogelijk een schaal met fruit, net zoals de stillevenschilders dat deden in de 17e en 18e eeuw.
Bekijk een aantal van deze schilderijen en bespreek waar het om gaat bij een stilleven: compositie en kleur. 


zondag 12 april 2015

Groente


Door Lilly, groep 5

Benodigdheden:
 1. diverse soorten groente
 2. wit tekenpapier
 3. vloeibare waterverf
 4. wasco
 5. oost-indische inkt
 6. penselen
 7. pot met water
Bespreek met de klas welke varianten aan groente ze kennen. Laat deze zien of laat afbeeldingen zien.
De opdracht is: teken met wasco op je tekenvel verschillende groenten. Teken alleen de contouren en eventueel wat kleine lijntjes. Kleur in met waterverf en zorg dat de kleuren gaan bloeden door ze door elkaar te laten lopen.
Verf de achtergrond met verdunde oost-indische inkt donkergrijs.

dinsdag 24 februari 2015

Cito oefenboek begrijpend lezen groep 8

Voor particulieren
Begrijpend lezen is het vak dat het zwaarst telt in de Cito eindtoets. Goed leren begrijpend lezen is een kwestie van een lange adem en veel oefenen. Goede strategieën en stappenplannen zijn hierbij belangrijk. Dit boek biedt daarbij de juiste hulp. Het Beter BijLeren oefenboek voor begrijpend lezen legt uit welke tekstsoorten er zijn, hoe het Cito deze bevraagt  en welke stappenplannen het kind kan toepassen om tot goed begrip en juiste verwerking te komen. Aan de hand van 40 teksten en meer dan 425 opdrachten in Cito-stijl (dus geen onzinantwoorden, maar ‘afleiders’ zoals het Cito dit ook doet) kan uw kind zijn of haar vaardigheden op begrijpend lezen verbeteren. Dit boek is daarmee voor kinderen uit groep 8 een perfecte voorbereiding op de komende Cito Eindtoets in april. 
Voor scholen
Begrijpend lezen is meestal niet het vak dat populair is bij leerlingen. En dat is niet zo raar … Ga je zelf maar na: je leest een tekst, denkt er even over na en daarna wil je verder lezen of iets anders gaan doen. Stel je voor dat je bij elke tekst die je leest een hele reeks vragen moet gaan beantwoorden; gaat de lol van het lezen er dan niet snel af?
Uitgeverijen weten ook dat begrijpend lezen als saai wordt ervaren. Zij hebben hier slim op ingespeeld met methodes als Leeslink, Nieuwsbegrip en Kidsweek. Deze leveren wekelijks teksten en opdrachten op verschillende niveaus die uitgaan van de actualiteit. De teksten zijn dus altijd up to date en kinderen weten er vaak al iets van omdat het onderwerp in het nieuws is. Gezien de reacties van leerkrachten en leerlingen, vinden kinderen begrijpend lezen weer leuk en dat is pure winst. 
Maar, er moet ook een Citotoets gemaakt worden! En die teksten zijn niet zo actueel. Kidsweek adviseert scholen daarom naast hun eigen methode ook regelmatig te oefenen met teksten in Cito-stijl.
Daarom is er nu dit boek, het Oefenboek Begrijpend Lezen voor groep 8. Aan de hand van 40 teksten (voor elke schoolweek één) kunt u uw leerlingen laten wennen aan en oefenen met de typische Cito-vraagwijze. Gebruik dit boek naast de methode die u al heeft.

Inmiddels is er een volledige methodiek voor begrijpend lezen, inclusief een toetsmap. Gun uw leerlingen deze boeken en zie dat het helpt. Veel scholen gingen u al voor.
Het Oefenboek Begrijpend Lezen groep 8 kost  € 64,00 inclusief verzending en BTW. Voor scholen, leerkrachten en huiswerkinstituten geldt een minimale afname van vijf exemplaren of afname van een handleiding met leerlingenwerkboekjes.

Vraag ook naar onze combinatieaanbiedingen:
begrijpend lezen groep 5,
begrijpend lezen groep 6,
begrijpend lezen 7,
begrijpend lezen 8,
studievaardigheden 7/8
Voor meer informatie, inzagemateriaal en bestellen kijk op www.beterbijleren.nl 

vrijdag 6 februari 2015

Toetsmap begrijpend lezen


De Beter BijLeren methodiek is nu compleet voor groep 5 tot en met 8: werkboekjes voor de leerlingen, handleidingen voor de leerkracht. 

Sinds januari 2015 is de methodiek bovendien aangevuld met een toetsmap. In deze toetsmap vindt u 36 toetsteksten, verdeeld over de groepen 5 tot en met 8. Dit betekent dat er per schooljaar 9 toetsen afgenomen kunnen worden. De 9 toetsen per schooljaar zijn verdeeld in 3 gatenteksten, 3 tekstbegripteksten en 3 foutenteksten. Met deze toetsen kunt u de vorderingen van uw leerlingen volgen en heeft u tevens iets om op het rapport te vermelden.

Naast de 36 toetsen vindt u in de map analyseformulieren waarmee u de resultaten van uw leerlingen kunt analyseren. Maakt de leerling vooral fouten in opgaven die gaan over woordenschat, heeft het kind moeite met samenvatten of het herkennen van de structuur van een tekst? Aan de hand van acht uitvoerig beschreven categorieën kunt u zo de tekstbegripteksten analyseren. 
Ook voor foutenteksten zijn de opgaven gecategoriseerd; hier gaat het om 4 categorieën. 
De gatenteksten toetsen enkel het juist kunnen voorspellen; uiteraard is hier geen verdere categorisatie mogelijk.

De toetsmap is losbladig en bedoeld als kopieermateriaal. Voordeel van een losbladig systeem is dat we de map kunnen aanvullen als de methodiek uitgebreid wordt (in ontwikkeling nu zijn de materialen voor groep 4).

Toetsmappen kunnen alleen worden aangeschaft door scholen die (een deel van) de methodiek hebben gekocht.

Voor meer informatie zie Beter BijLeren. 

Vermomd

Benodigdheden:

 1. wit tekenpapier
 2. oliepastel
 3. vloeibare waterverf
 4. gekleurd papier
 5. glitter 
Kinderen tekenen een gezicht van iemand die verkleed is voor carnaval. Het gezicht kan geschminkt zijn, of de vermomming is te zien door een hoofddeksel of kleding. 
Bij het tekenen van het gezicht houden de leerlingen rekening met de afmetingen: waar zitten de ogen, waar zitten de oren, hoeveel ruimte zit er tussen de ogen enz. Goede handleidingen voor het tekenen van een gezicht zijn op internet te vinden.

Inkleuren met oliepastel. Achtergrond verven met vloeibare waterverf. 
Knip uit gekleurd papier een masker en snijd de ogen eruit. Versier met glitters en niet het op de tekening. Zorg dat het masker iets afstaat van het gezicht.